Ασφάλεια Οχήματος ή Δικύκλου

vehicle-insurance

Στην Ασφάλιση αυτοκινήτου, πέραν της βασικής ασφάλισης που επιβάλει ο νόμος (αποζημίωση για τυχόν ζημιές που προξενήσετε σε τρίτους), έχετε τη δυνατότητα της οδικής βοήθειας σε οποιαδήποτε περίσταση, αλλά και της κάλυψης ζημιών που θα προξενηθούν στο δικό σας όχημα, με δική σας υπαιτιότητα (μικτή ασφάλιση).

 

 • Εθνική Ασφαλιστική
 • Groupama
 • ERGO Hellas
 • AXA PPP International
 • Interamerican
 • Bupa
 • Euler Hermes
 • Eurolife
 • AXA Ασφαλιστική
 • Allianz
 • Metlife
 • DAS
 • Generali
 • AIG
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA