Ασφάλεια Ζωής

life-insurance

Η ασφάλιση της ζωής σας προσφέρει την απαραίτητη προστασία στην οικογένειά σας, αν συμβεί πρόωρη απώλεια ζωής.

Οι εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες από μια τέτοια απώλεια, πέραν από συναισθηματικές μπορεί να αφορούν τα τρέχοντα έξοδα της οικογένειάς σας, την αποπληρωμή δανείων, φόρων κληρονομιάς και τη χρηματοδότηση των σπουδών και του μέλλοντος των παιδιών σας.

 

 • Groupama
 • ERGO Hellas
 • Allianz
 • AXA Ασφαλιστική
 • DAS
 • Εθνική Ασφαλιστική
 • Metlife
 • Interamerican
 • Generali
 • AIG
 • Bupa
 • Euler Hermes
 • Eurolife
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • AXA PPP International