Νομική Προστασία

legal-protection

Η νομική προστασία του ασφαλισμένου τον απαλλάσσει από δικαστικά δαπανήματα και δικηγορικά έξοδα για τις περιπτώσεις που εμπλακεί σε δικαστική ή εξωδικαστική διαμάχη. Επιπλέον αυξάνει τη δυνατότητά του να προστατέψει τον εαυτό του από ζημία που του προκαλούν τρίτοι, η οποία θα ήταν περιορισμένη στην περίπτωση που θα αναλάμβανε ο ίδιος όλα τα απαραίτητα έξοδα.

 

 • Bupa
 • DAS
 • Euler Hermes
 • ERGO Hellas
 • Eurolife
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • Interamerican
 • AXA PPP International
 • AXA Ασφαλιστική
 • Groupama
 • Generali
 • Metlife
 • Εθνική Ασφαλιστική
 • AIG
 • Allianz