Ασφαλίσεις Οχημάτων της Επιχείρησης

vehicle-insurance

Οι στόλοι των οχημάτων μιας επιχείρησης επωφελούνται ειδικών τιμολογίων, οικονομικότερων συγκριτικά με του ιδιώτη.

Τα προγράμματα ασφάλισης για την κάλυψη των εταιρικών οχημάτων- πέραν του βασικού πακέτου καλύψεων που επιβάλει ο νόμος- ποικίλουν, παρέχοντας προστασία από μία σειρά κινδύνων που αφορούν είτε στο όχημα είτε στη σωματική ακεραιότητα του ίδιου του οδηγού.

 

 • Bupa
 • Groupama
 • DAS
 • Εθνική Ασφαλιστική
 • AXA PPP International
 • Generali
 • Interamerican
 • Metlife
 • AIG
 • AXA Ασφαλιστική
 • Euler Hermes
 • Allianz
 • Eurolife
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • ERGO Hellas