Τεχνικές Ασφαλίσεις (Εγκαταστάσεων - Εξοπλισμού)

technical-insurance

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις αποτελούνται από ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων προγραμμάτων που παρέχουν προστασία σε οποιαδήποτε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό.

Καλύπτονται απώλεια ή καταστροφή εξοπλισμού, απώλεια ή ζημία οικοδομικών εργασιών καθώς και η διακοπή εργασιών ή απώλεια προϋπολογισθέντων κερδών.

Στις Τεχνικές Ασφαλίσεις περιλαμβάνονται:

 • Κατά παντός κινδύνου εργολάβων
 • Κατά παντός κινδύνου συναρμολογήσεως
 • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού
 • Κατά παντός κινδύνου περατωθέντων έργων πολιτικού μηχανικού
 • Μηχανικών βλαβών
 • Αλλοιώσεως αποθηκευμένων προϊόντων-εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους
 • Διακοπής εργασιών η απώλειας κερδών

 

 • Εθνική Ασφαλιστική
 • AXA Ασφαλιστική
 • Euler Hermes
 • Generali
 • Groupama
 • Interamerican
 • Bupa
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • DAS
 • AIG
 • AXA PPP International
 • Metlife
 • Allianz
 • ERGO Hellas
 • Eurolife