Ασφάλιση Περιουσίας

property-insurance

Οι «σύνθετοι», εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση.

Η συσσώρευση μεγάλων αξίων καθώς και η φύση των βασικών εργασιών που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα υπαγορεύουν για κάθε προτεινόμενο κίνδυνο ξεχωριστή προσέγγιση.

Η Brokerone με πολυετή εμπειρία στην ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων μπορεί να εξασφαλίσει το βέλτιστο συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων και ασφαλίστρου προσφέροντας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις.

Δείτε επίσης:
 Τεχνικές Ασφαλίσεις (Εγκαταστάσεων - Εξοπλισμού)
 Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας
 Ασφαλίσεις Μεταφορών

 

 • Εθνική Ασφαλιστική
 • Groupama
 • AXA PPP International
 • DAS
 • Eurolife
 • AIG
 • Generali
 • AXA Ασφαλιστική
 • Interamerican
 • ERGO Hellas
 • Allianz
 • Euler Hermes
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • Bupa
 • Metlife