Αστική Ευθύνη Επαγγελματία – Επιχείρησης

professional-business-liability

Πολύ συχνά, μικρά λάθη επαγγελματιών έχουν οδηγήσει σε αγωγές όπου απαιτήθηκαν τεράστια ποσά αποζημίωσης με αποτέλεσμα ο επαγγελματίας/επιχειρηματίας να βρεθεί σε αδιέξοδο.

Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα την δραστηριότητα της, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλεται και από το νόμο. Η εν λόγω ασφάλιση παρέχει κάλυψη για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις και είναι απόρροια αμέλειας.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης της κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης με την οποία καλύπτεται η πέραν του ΙΚΑ ευθύνη του εργοδότη έναντι των εργαζομένων.

Δείτε επίσης:
 Τεχνικές Ασφαλίσεις (Εγκαταστάσεων - Εξοπλισμού)
 Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας
 Ασφάλιση Περιουσίας

 

 • Bupa
 • AIG
 • Euler Hermes
 • DAS
 • AXA PPP International
 • ERGO Hellas
 • AXA Ασφαλιστική
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • Interamerican
 • Groupama
 • Generali
 • Metlife
 • Allianz
 • Εθνική Ασφαλιστική
 • Eurolife