Νομική Προστασία για επαγγελματίες – επιχειρήσεις

legal-protection

Η Νομική Προστασία αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη για πλήθος περιπτώσεων που μπορούν να οδηγήσουν κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση σε νομικές διαφορές.

Με την εν λόγω παροχή εξασφαλίζετε την κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών καθώς και δικηγορικών εξόδων που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προστασίας σας από οφειλέτες για τις επισφαλείς σας απαιτήσεις.

 

 • Groupama
 • ERGO Hellas
 • Allianz
 • Euler Hermes
 • Generali
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • Interamerican
 • Bupa
 • Εθνική Ασφαλιστική
 • AXA Ασφαλιστική
 • Eurolife
 • Metlife
 • AXA PPP International
 • DAS
 • AIG