Ασφάλιση Πιστώσεων – Εγγυήσεων

credit-guarantee-insurance

Η ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων προστατεύει τον επιχειρηματία από οικονομικές απώλειες που μπορεί να οφείλονται είτε στην αφερεγγυότητα και την παντελή άρνηση πληρωμής, είτε ακόμα στην προτεινόμενη αναβολή εξοφλήσεως των οφειλών. Κάποιες από τις περιπτώσεις που η ασφάλιση Πιστώσεων – Εγγυήσεων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη είναι εκείνες της γενικής αφερεγγυότητας, εξαγωγικών πιστώσεων, πωλήσεων με δόσεις, ενυπόθηκων πιστώσεων και αγροτικών πιστώσεων.

 

 • Groupama
 • Allianz
 • Εθνική Ασφαλιστική
 • DAS
 • Eurolife
 • Interamerican
 • Metlife
 • AXA PPP International
 • ERGO Hellas
 • AXA Ασφαλιστική
 • AIG
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • Euler Hermes
 • Bupa
 • Generali