Ασφάλιση Πιστώσεων – Εγγυήσεων

credit-guarantee-insurance

Η ασφάλιση Πιστώσεων και Εγγυήσεων προστατεύει τον επιχειρηματία από οικονομικές απώλειες που μπορεί να οφείλονται είτε στην αφερεγγυότητα και την παντελή άρνηση πληρωμής, είτε ακόμα στην προτεινόμενη αναβολή εξοφλήσεως των οφειλών. Κάποιες από τις περιπτώσεις που η ασφάλιση Πιστώσεων – Εγγυήσεων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη είναι εκείνες της γενικής αφερεγγυότητας, εξαγωγικών πιστώσεων, πωλήσεων με δόσεις, ενυπόθηκων πιστώσεων και αγροτικών πιστώσεων.

 

 • Interamerican
 • Euler Hermes
 • Εθνική Ασφαλιστική
 • Ευρωπαϊκή Ένωση MINETTA
 • Eurolife
 • Generali
 • Metlife
 • Allianz
 • AXA PPP International
 • DAS
 • Groupama
 • Bupa
 • AXA Ασφαλιστική
 • AIG
 • ERGO Hellas