Σας παρουσιάζουμε το νέο ευέλικτο και πλήρες πρόγραμμά εξωνοσοκομειακών παροχών Mediσυν Care, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Το εν λόγω πρόγραμμα έρχεται να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο στις υπηρεσίες υγείας και σε συνεργασία με τον Όμιλο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ», τα συνεργαζόμενα με αυτό διαγνωστικά κέντρα και ιατρούς σε ολόκληρη την Ελλάδα καλύπτει:

περισσότερα

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα που «χτίζεται» για τον κάθε πελάτη σύμφωνα με τις ανάγκες του και και την οικονομική του δυνατότητα καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών του.

περισσότερα